Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

Vượt Ngục Phần 1-2
Kịch bản:
Lincoln Burrows là người bị kết án về cái chết của người em trai phó tổng thống Mỹ. Anh bị bắt giam trong nhà tù Fox River bang Penitentiary, và phải chịu bản án tử hình trong vòng 1 tháng . "Tôi không có tội", "Tôi đã bị gài bẫy" là điều Lincoln luôn cố nói với tất cả mọi người nhưng tất nhiên chẳng có ai tin (vì đó là điệp khúc mà bất cứ kẻ phạm tội nào cũng lặp đi lặp lại khi bị tóm), ngoại trừ em trai anh, Michael Scofield. Nhưng Michael cũng không thể giúp chứng minh Lincoln vô tội vì tất cả chứng cứ đều chống lại điều đó, tuy nhiên anh cũng không muốn để cho anh mình phải chết. Vậy Michael làm gì ? Anh ta giúp anh trai VƯỢT NGỤC.

- Việc đó là không thể !
- Đúng là không thể trừ khi chính anh là người xây nhà tù này .
đó là những gì Michael nói với Lincoln.

Michael Scofield là 1 kĩ sư trẻ tài năng đã từng giúp xây dựng nhà tù Fox River và anh nắm rõ cấu trúc của nó. Để thực hiện kế hoạch giải thoát, anh đã cố tình gây án để được đưa vào tù cùng với Lincoln, và từ đó, cuộc chơi vô cùng mạo hiểm bắt đầu.


Link Down:

Phần 1:
Tập 1 : http://www.mediafire.com/?njtymnjanhn
Tập 2 : http://www.mediafire.com/?gzecmtdojv5
Tập 3 : http://www.mediafire.com/?4tyimtnjmhq
Tập 4 : http://www.mediafire.com/?muyomzz2dyd
Tập 5 : http://www.mediafire.com/?2dimregtgkt
Tập 6 : http://www.mediafire.com/?bjynmzkonzl
Tập 7 : http://www.mediafire.com/?grymztvmvny
Tập 8 : http://www.mediafire.com/?wi2kl2kx5om
Tập 9 : http://www.mediafire.com/?nnyoznotgmi
Tập 10: http://www.mediafire.com/?ttzb4j0tkmi
Tập 11: http://www.mediafire.com/?jholymjmymj
Tập 12: http://www.mediafire.com/?watzhmjdmwt
Tập 13: http://www.mediafire.com/?w0j3nj1inf3
Tập 14: http://www.mediafire.com/?2dyjbdtzmvo
Tập 15: http://www.mediafire.com/?dgyi0uljzec
Tập 16: http://www.mediafire.com/?kznz3jkdumk
Tập 17: http://www.mediafire.com/?dd4nubwgzyz
Tập 18: http://www.mediafire.com/?ydzyqjjmd1m

Phần 2:
Tập 1 : http://www.mediafire.com/?hqxoztmjgzk
Tập 2 : http://www.mediafire.com/?zyzikyzwyl2
Tập 3 : http://www.mediafire.com/?o1whfniydnd
Tập 4 : http://www.mediafire.com/?dojdmyzwdhi
Tập 5 : http://www.mediafire.com/?gzzzajtwjj5
Tập 6 : http://www.mediafire.com/?nzvnntz5mgy
Tập 7 : http://www.mediafire.com/?nnknmwmnjro
Tập 8 : http://www.mediafire.com/?twmy02xzjym
Tập 9 : http://www.mediafire.com/?odnnzydynzj
Tập 10: http://www.mediafire.com/?z2lidywjyma
Tập 11: http://www.mediafire.com/?ljgnzzewmki
Tập 12: http://www.mediafire.com/?nmzhdnngjml
Tập 13: http://www.mediafire.com/?hzziv5zhj3c
Tập 14: http://www.mediafire.com/?n3yowmw3jwj
Tập 15: http://www.mediafire.com/?kozgdhzudzm
Tập 16: http://www.mediafire.com/?jmnguzuriig
Tập 17: http://www.mediafire.com/?hmzyg1nczhd
Tập 18: http://www.mediafire.com/?2ny0u3jmwoy
Tập 19: http://www.mediafire.com/?ttnomyzjz35
Tập 20: http://www.mediafire.com/?immtt0uzjnt
Tập 21: http://www.mediafire.com/?bmmmihmnkjy
Tập 22: http://www.mediafire.com/?wnj2oznogyj
Tập 23: http://www.mediafire.com/?wmfmzktkzzo
Tập 24: http://www.mediafire.com/?zmwjegyzydd
Tập 25: http://www.mediafire.com/?xnn0wy3fzwy
Tập 26: http://www.mediafire.com/?gyqv1jwzgz0
Tập 27: http://www.mediafire.com/?dghyyjhvl2z
Tập 28: http://www.mediafire.com/?ndimxginygd
Tập 29: http://www.mediafire.com/?mdgu2ywmzmg
Tập 30: http://www.mediafire.com/?yytitzg2cgz
Tập 31: http://www.mediafire.com/?kykzwl5xlzm
Tập 32: http://www.mediafire.com/?mzd2tomdmzd
Tập 33: http://www.mediafire.com/?wzz3mvnnmju
Tập 34: http://www.mediafire.com/?omyijmatjty
Tập 35: http://www.mediafire.com/?iygzdawuzom
Tập 36: http://www.mediafire.com/?nn4jumddkmz
Tập 37: http://www.mediafire.com/?qltq3hnyb1o
Tập 38: http://www.mediafire.com/?0mnwtddnfj1
Tập 39: http://www.mediafire.com/?ywmnnymzwzv
Tập 40: http://www.mediafire.com/?dnjzjhmjvdd
Tập 41: http://www.mediafire.com/?eg4rhmrwtim
Tập 42: http://www.mediafire.com/?qtyomvzgzmj
Tập 43: http://www.mediafire.com/?fjjlzjkmwkr
Tập 44: http://www.mediafire.com/?vzeztmgmyzm
Tập 45: http://www.mediafire.com/?gy2bomwyqm5
Tập 46: http://www.mediafire.com/?z0jg2odzykj
Tập 47: http://www.mediafire.com/?5mn0yyz2w3k
Tập 48: http://www.mediafire.com/?jznc0nyuctn
Tập 49: http://www.mediafire.com/?wmndyytokmy
Tập 50: http://www.mediafire.com/?mtzzmjhcjjm
Tập 51: http://www.mediafire.com/?ngdnmjnn2qj
Tập 52: http://www.mediafire.com/?mmdim4ymmz3
Tập 53: http://www.mediafire.com/?1yy1qdy1mi2
Tập 54: http://www.mediafire.com/?y1nxgmcdmr5
Tập 55: http://www.mediafire.com/?yrtzlmdvyzt
Tập 56: http://www.mediafire.com/?xxzmmmywejy
Tập 57: http://www.mediafire.com/?zgzdnwmhagm
Tập 58: http://www.mediafire.com/?ywmyevwywnw
Tập 59: http://www.mediafire.com/?nkzg3lc5viz
Tập 60: http://www.mediafire.com/?z5bdoye55bm
Tập 61: http://www.mediafire.com/?n0qmotmoitm
Tập 62: http://www.mediafire.com/?yndooyy4j3z
Tập 63: http://www.mediafire.com/?mnimzjfm5mz
Tập 64: http://www.mediafire.com/?gzjwwomm4xy
Tập 65: http://www.mediafire.com/?nw1yl03zimb
Tập 66: http://www.mediafire.com/?wtihjgiqqyy
Tập 67: http://www.mediafire.com/?wmy2zodir3z
Tập 68: http://www.mediafire.com/?md5niq1xjzw
Tập 69: http://www.mediafire.com/?ijzmzn3l4cj
Tập 70: http://www.mediafire.com/?5ozg2nynxk1
Tập 71: http://www.mediafire.com/?wjmq1nvlzuh
Tập 72: http://www.mediafire.com/?5vnzzylyz2n
Tập 73: http://www.mediafire.com/?zmj0yldz2jw
Tập 74: http://www.mediafire.com/?z4mvmimoli2
Tập 75: http://www.mediafire.com/?cjmz2qmmdnk
Tập 76: http://www.mediafire.com/?5mmrjiorryj
Tập 77: http://www.mediafire.com/?jznm2zmnulu
Tập 78: http://www.mediafire.com/?n5zjo2wldth
Tập 79: http://www.mediafire.com/?n2wtnnmzzma
Tập 80: http://www.mediafire.com/?tkmnwj2intw
Tập 81: http://www.mediafire.com/?2dmjamml2of
Tập 82: http://www.mediafire.com/?rdcdvykmnzu
Tập 83: http://www.mediafire.com/?mtemzzvw0zd
Tập 84: http://www.mediafire.com/?ojgi2hmg5c0
Tập 85: http://www.mediafire.com/?3qjz2gu2yng
Tập 86: http://www.mediafire.com/?tmyywtyhmmd